Šeit ir attēlotas norādes uz laikrakstiem, kuros ir minēta informācija par konkrētām personām! Jūs varat atvērt jebkuru sev interesējošo laikrakstu, to apskatīt! Ja vēlaties, tad varat arī pārrakstīt periodikā minētās personas, tādējādi piedaloties kopdarbā.

Lai veiktu personas ierakstu, atveriet avotu, tad labajā augšmalā izvēlieties "Pievienot personu" un veiciet ierakstu. Savukārt, ja vēlaties papildināt kādu jau esošu personas ierakstu, atveriet to un papildinājuma tekstu ierakstiet komentārā.